Familievereniging "Kemperman"

KvK
40481792
Giro:
90.36.045

=============


Get Acrobat Reader

Algemene Ledenvergadering 2007

In 2007 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden op
Zondag 22 april
Deze werd gehouden bij

Openluchtmuseum + brouwerij Erve Kots

Adres:
Eimersweg 4
7137 HG Lievelde
Telefoon: 0544-371691

Het coulissenlandschap van de Gelderse Achterhoek telt vele geheimen.
Museum Erve Kots, gelegen onder aan de Lievelder Es, laat u een prachtig landleven zien met authentieke boerderijen, rosoliemolen, houtzagerij en andere ambachten met geregeld demonstraties.
Historie
Tijdens de tachtigjarige oorlog is er fel gestreden om de inname van de nabei gelegen Vestingstad Grol (nu Groenlo geheten) In 1627 tijdens het belegh van Groll is het de staatse legers onder leiding van Stedendwinger Frederik Hendrik gelukt om Grol uit de Spaanse macht te ontzetten. De legers van Frederik Hendrik hadden hun hoofdkwartier opgeslagen op de plaats waar nu Erve Kots ligt. Oude kaarten geven hiervan een goede indruk.

Het programma voor 22 april was als volgt:
10.30 uur Ontvangst met koffie/thee met een halve "pillewegge"
11.00 uur Aanvang vergadering
 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen van de Algemene Ledenveragdering op 23 april 2006
 5. Vaststellen van het financieel verslag 2006 (wordt op Ledenvergadering uitgereikt)
  Verslag van de kascommissie over 2006 en décharge van de penningmeester
 6. Vaststellen van de begroting 2007 (wordt op de Ledenvergadering uitgereikt) en contributie 2008
 7. Bestuursverkiezing
  Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend:
  Eric Kemperman (penningmeester)
  Gaby Engelsman (activiteitencommissie)
  Beiden zijn reglementair aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen.
12.45 uur Lunch
13.45 uur Bezoek openluchtmuseum, winkelen op de kaasboerderij en ten slotte een rondleiding in de brouwerij
15.45 uur Afsluiting in de brouwerij met een lekker drankje

De kosten bedroegen € 15,00 per persoon

E-mail Gastenboek

Familievereniging "Kemperman"©
Laatst bijgewerkt op: 09 januari, 2010
Foutje in de website? Meldt het de ! Alvast bedankt.

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
De Familievereniging "Kemperman" is hiervoor niet aansprakelijk.
Alle op deze website aangeboden informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo's etc.) is eigendom van de Familievereniging "Kemperman" of van de respectievelijke eigenaren.
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook.
Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan de Familievereniging "Kemperman" worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. 

Alle rechten voorbehouden.